Ondernemingen

Hoe 45+ begeleiden

om een bilan te maken van hun carrière en hun persoonlijke objectieven te definiëren ?

Hoe hun potentieel waarderen  

om zingeving, betrokkenheid en motivatie nieuw leven in te blazen ?

Hoe hun expertise erkennen

en er een echte sterkte van maken voor het bedrijf ?


Om een organisatie harmonieus te laten functioneren, voelt iedereen zich persoonlijk betrokken bij het bereiken van de collectieve doelstellingen.

Sense+ :

 • werkt aan het versterken van de motivatie van werknemers
 • creëert de omgeving waarin mensen zich vrij voelen om dingen uit te spreken en geeft zo opnieuw betekenis en inzet voor de collectieve dynamiek
 • waardeert de rijkdom van de 45+
 • neemt concrete maatregelen voor burn-out preventie en absenteïsme

De samenleving

Iedereen heeft nood aan zingeving en verbinding met zichzelf, de groep waar hij toe behoort, zijn professionele context en zijn bredere wereld.

Ondernemingen spelen een doorslaggevende rol om de waarden van de onderneming aan te passen aan de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw.

De persoon

Elke werknemer heeft een aanzienlijk potentieel.

Een reflectie in de diepte laat toe om zich beter op zijn plaats te voelen of zijn plaats te vinden.

Het ontdekken van zijn intrinsieke en diepere motivaties wordt een duurzame motor van verandering.

Periodes van transitie zijn gelegenheden om zich te herpositioneren en vertrouwen te krijgen in zijn mogelijkheden.

Het bedrijf

De echte rijkdom van een onderneming zit in het menselijk kapitaal (talenten, sterktes, competenties).

Diversiteit is een onmiskenbare opportuniteit.

De bijdrage van de 45+ werknemers, verrijkt over de jaren, bevat een grote rijkdom voor de bedrijven.

Het traject Sense+

Wil je je professionele leven omdenken ? Sense + biedt een ondersteuning specifiek gericht naar 45+. Herontdek je volledige potentieel.

De voordelen voor uw onderneming

Na het Sense+ traject, zijn uw werknemers :

 • zich meer bewust van hun potentieel
 • meer betrokken en meer gemotiveerd
 • beter afgestemd op hun eigen waarden en die van het bedrijf
 • autonomer
 • meer open voor verandering

Sense+ streeft een vlindereffect na : verandering bij jezelf leidt tot verandering in je onderneming en in de samenleving.

Wat maakt dit uniek ?

Dit traject, specifiek gericht naar 45+ leidt tot :

 • samen een visie uitbouwen voor de volledige groep van 45+
 • het delen van ervaringen en leermomenten
 • wederzijdse ondersteuning tussen de deelnemers tijdens en na de begeleiding

Het Sense+ traject beantwoordt aan de verplichtingen van de CAO 104 in Vlaanderen.

De overheid riep in 2013 het verplichte ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ of CAO 104 in het leven. Dit houdt in dat elke onderneming met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan dient op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

Onze formules

1

Traject binnen de onderneming

Een traject in kleine groep exclusief gewijd aan de werknemers van uw organisatie

2

Traject met deelnemers van verschillende ondernemingen

Een traject voor één of enkele van uw werknemers, die deelneemt aan één van de open Sense+ groepen (6 personen)

3

Aanpak op maat

Een traject aangepast aan de vraag van uw organisatie

De formules kunnen steeds georganiseerd worden per taal, in Frans, Nederlands, Engels of Duits.  We vormen eentalige groepen en verschillende trajecten kunnen in parallel lopen per taal.

Enkele getuigenissen

Sense + heeft tot nu toe meer dan 180 deelnemers verwelkomd. Onze deelnemers en onze HR-contacten zijn onze beste ambassadeurs.

 • Human resource

  Monique Van Dyck

  Bij TUC RAIL bieden we het Sense + traject aan aan onze medewerkers van 45 jaar en ouder ... Alle deelnemers zijn het unaniem eens over de meerwaarde: ze kwamen tot diepgaande introspectie bij vragen over betekenis en motivatie, binnen een kleine groep, geleid door een coach / facilitator-expert in het veld.

  Persoonlijke ontwikkeling blijft voor ons de basis van de kwaliteit van relaties en dus van samenwerking binnen het bedrijf.

 • Human resource

  Françoise Closset

  Het Sense + traject sluit goed aan bij de zoektocht naar betekenis en de "waarom" in de huidige samenleving. Het beantwoordt aan onze wens om het welzijn op het werk te verbeteren en actief te zijn op het gebied van burn-out preventie.

  We kregen alleen positieve en enthousiaste feedback van deelnemers die ons bedanken voor het bieden van deze ondersteuning binnen ORES: het ontdekken van jezelf, tijd om vragen te stellen en na te denken over je professionele en privéleven. Het is een begeleiding die ik van harte aanbeveel!

We kregen reeds hun vertrouwen : Axa Assistance, Ores, Novartis, TUC Rail