De Sense+ Cirkels

Op zoek naar zingeving
na een crisis ?

Een interne (herstructurering, …) of externe crisis, zoals Covid-19, kan het opgebouwde evenwicht verstoren. Het legt ons een aantal nieuwe beperkingen op,  misschien worden die ons nieuwe normaal.

Hoe kunnen we ons vermogen tot veerkracht ontwikkelen om deze crisis te overwinnen ?

Verschillende vragen komen tegelijk naar boven

  • Welke zin geef ik aan wat er gebeurt ? Voor mij ? Voor het bedrijf of voor onze afdeling ?
  • Wat kan ik doen als team of als persoon om ermee om te gaan ?
  • Hoe kunnen we op een aangepaste manier werken ?
  • Hoe kan het team de nodige autonomie krijgen om met de nieuwe context om te gaan ?
  • Hoe ga je om met angst en onzekerheid, hoe ga je met de nieuwe situatie om voor jezelf en voorkom je burn-out ?

Sense+ stelt voor om hiermee om te gaan als groep. Hoe ontwikkelen we veerkracht als persoon en als team.

Solidariteitscirkels

1h30 om zin te geven…

In elke nieuwe situatie  is het goed om even stil te staan zodat je rustiger kunt verwerken, begrijpen wat te begrijpen valt, de betekenis kunt vinden in wat er je overkomt en geleidelijk een nieuw evenwicht kunt vinden.  Van weerstand naar aanvaarding gaan… de uitdaging ligt daar.

Na Covid-19 is de urgentie om de verloren tijd te herstellen alom aanwezig. Maar voor we in actie schieten, wat kunnen we eerst doen om misschien ook nieuwe kansen te creëren ?

Deze groepcirkels kunnen worden georganiseerd voor uw medewerkers of privé.
(Volg ons op Facebook en LinkedIn voor de data van de volgende sessies)

3 sessies om dieper te gaan en veerkracht te ontwikkelen…

Gedurende 3 cirkels van 2 uur faciliteren we jullie vragen in groep en stellen een concreet actieplan op.

  • Waar ligt de grootste moeilijkheid ?
  • Waar zitten de zaadjes van veerkracht ?
  • Hoe maken we ze groter in de context van ons team ?

Deze sessies worden aangeboden aan bedrijven voor groepen van maximaal 4 tot 5 medewerkers.

1h30 individuele coaching

Hoe beïnvloedt een crisis, een ontwrichtende gebeurtenis, zoals de Covid-19-pandemie, me ? Hoe heeft het een impact op mijn zoektocht naar betekenisgeving in mijn persoonlijke en professionele sfeer ?

Sense + biedt je een individuele coaching sessie met een van onze coaches, specifiek over hoe je betekenis kunt vinden in de crisis die je doormaakt.

Deze coaching sessies, online of face-to-face, worden aangeboden aan werknemers en particulieren.