Het traject Sense+

Het traject Sense+ brengt 5 tot 7 mensen samen die zich allen op een sleutelmoment bevinden in hun leven.

De 7 sessies van 3,5 uur, elke 2 tot 4 weken, zijn gespreid over 4 maanden en zijn erop gericht om :

  • Het traject aan te vatten en jezelf vanuit een nieuwe invalshoek te ondekken
  • Je intrinsieke motivaties en waarden te exploreren
  • Remmen los te laten
  • Je te connecteren met je energiebronnen en hoe je ze in je (professioneel) leven kan integreren
  • Een intentie te kristalliseren om je talenten tot zijn recht te laten komen en je potentieel te ontwikkelen
  • Een project met haalbare doelstellingen te definiëren
  • Je te lanceren met behulp van een actieplan

Sense+ biedt een uitwisselingsplatform en een ondersteuning vanuit aandacht en respect binnen een gemoedelijk en warm kader.